<<<< Zpět na články

Začínáme s nástroji pro vizuální analytiku

Autor:
Četlo již:
1266 očí
Téma:
PPC
Tags:

V posledních letech se ve všech oborech potýkáme s nárůstem dat, která je třeba analyzovat a ideálně vyhodnocovat v co nejkratším čase. Tuto problematiku řeší nejen specialisté v online marketingu, ale podnikatelé, manažeři firem a další skupiny. Všichni si postupně začínají uvědomovat, že data jsou přínosem pro firmu a mohou významně pomoci při rozhodování. A protože je občas složité orientovat se v číslech, přichází ke slovu nástroje pro vizuální analytiku, které nám pomohou zobrazovat si data v grafech. S pomocí těchto nástrojů lze provádět sofistikované vizualizace a rychle získat přehled o zobrazovaných datech a následně se na základě těchto dat rozhodovat. Dnes se podíváme na jeden z nejlepších nástrojů, který je v tomto oboru k dispozici a který také u nás využíváme. Jde o nástroj Tableau Professional.

Co je Tableau?
Jde o nástroj, který umožňuje vytvářet pokročilé vizualizace a také interaktivní dashboardy, ve kterých je možné sledovat aktuální data. Tableau je pro začátečníky velmi jednoduchý a intuitivní, takže lze nástroj ihned začít využívat bez studování složitého manuálu. Pokud pracujete v Excelu, velmi rychle se naučíte pracovat i v Tableau. Na stránkách nástroje naleznete také kompletní vzdělávací kurz, který vás naučí vše potřebné od napojování dat přes výpočty až po pokročilé vizualizace a práce s dashboardy.

Jak jsme si řekli, Tableau je velmi intuitivní, což už lze rozpoznat z interfacu. V nástroji pracujeme s dimenzemi a metrikami, které si vybíráme a ze kterých tvoříme vizualizace. Dimenze představují popisné atributy našich údajů, např. může jít o kraj, město, produkt, zdroj návštěvnosti, kampaň apod. Metriky zahrnují údaje kvantitativního měření – například počet konverzí, počet návštěvníků, počet prodaných produktů, počet prokliků apod. Pomocí filtrů lze provádět vizualizace jen pro konkrétní údaje – např. kraje, města nebo kampaň.

Takto vypadá interface Tableau

interface

Jaké jsou hlavní výhody Tableau?
– Možnost vytvářet sofistikované vizualizace
– Jednoduchý interface, ve kterém se dokáže každý orientovat
– Možnost jednoduše napojit data z různých zdrojů, jako je Amazon, Google Analytics (až u verze Professional) a jiné
– Rychlá podpora a možnost vzdělávání prostřednictví video kurzů

Grafy, grafy a zase grafy
Nyní si ukážeme využití Tableau na příkladu. Máme data z kampaně Google AdWords za období únor 2017 až červen 2017. V tabulce, kterou jsme si připravili, máme počty konverzí (objednávek) z kampaní AdWords, dále informaci, v jakém kraji došlo k objednávce a také jednotlivé dny. Z této tabulky chceme zjistit, jak se vyvíjejí počty konverzí v rámci jednotlivých krajů v čase, například po měsících.

Zde je příklad tabulky

tabulka

Po nahrání dat do Tableau si velmi jednoduše vybereme, které dimenze a metriky si chceme zobrazit. Jako dimenzi vybereme kraje a jako metriky vybereme konverze. Poté si nastavíme, že chceme data zobrazit po měsících a zvolíme konkrétní vizualizaci, např. sloupcový graf.

graf1

Během chvilky zjistíme, že nejvíce konverzí máme v květnu a zároveň nejvíce konverzí proběhlo v Libereckém kraji (v grafu žlutá část sloupce). Barvy ve sloupcovém grafu představují konverze v jednotlivých krajích.

Nyní bychom si chtěli zobrazit, jak se vyvíjejí v čase konverze pouze ve Středočeském kraji a zároveň bychom chtěli zjistit, které konkrétní dny v týdnu v jednotlivých měsících probíhá nejvíce konverzí. V Tableau stačí nastavit filtr na Středočeský kraj, následně si vybrat dimenzi den v týdnu a už vidíme pěkný graf.

graf2

V grafu poté stačí najet kurzorem myši na jednotlivé sloupce v měsíci a Tableau nám ukáže počet konverzí v jednotlivých dnech. Z grafu tak ihned zjistíme, že nejvíce konverzí probíhá ve středy v jednotlivých měsících (červená část). Pomocí pár kliknutí jsme velmi snadno zjistili důležité informace, a to je také cílem nástrojů, jako je Tableau. Velmi jednoduše pomůže uživatelům zjistit důležité informaci a na základě získaných údajů se rozhodnout.

Tableau samozřejmě umí i další typy grafů – spojnicový nebo bublinový graf a jiné. Zde je příklad bublinového grafu, kde máme kraje podle počtu konverzí.

graf3

Příklady další vizualizace – stromová mapa
Zde vidíme klasickou stromovou mapu, ve které máme údaje týkající se jednotlivých měsíců, typu zařízení a počtu konverzí.

graf4

Tableau jako superstar mezi nástroji vizuální analytiky
Jak jsme si ukázali, Tableau je velmi efektivní nástroj pro vizuální analytiku a následné rozhodování. Jedná se tedy o neocenitelného pomocníka pro kohokoliv, kdo analyzuje větší množství dat. S tímto nástrojem si může každý vytvořit pokročilejší vizualizace, s čímž pomůžou video kurzy i jednoduchost samotného nástroje. Možnost propojit Tableau s různými datovými zdroji dělá tento nástroj ještě zajímavější a užitečnější.

Pokud máte PPC kampaň nebo takovou kampaň plánujete, pak nás klidně oslovte. Pracujeme s nejmodernějšími nástroji a technologiemi. U nás máte jistotu, že pro splnění vašich cílů uděláme maximum.

Hodnocení

Ohodnoťte tento článek. Již to udělalo 5 uživatelů

O autorovi

Petr B.

Zeptejte se přímo autora

Odpovědět do diskuze